אופניי טנדם (אופניים זוגיים)

לשני מבוגרים


פתרון טוב למצב שאחד מבני הזוג לא רוכב עצמאית
או שכמו שתיאר את זה אחד הלקוחות
" אופניים לטיפול זוגי"
אופניי טנדם  (אופניים זוגיים) אופניי טנדם  (אופניים זוגיים) אופניי טנדם  (אופניים זוגיים) אופניי טנדם  (אופניים זוגיים) אופניי טנדם  (אופניים זוגיים)